Nahlásit nelegální soubor Nahlásit nelegální soubor

POSTUP PŘI INFORMOVÁNÍ POSKYTOVATELE O PROTIPRÁVNÍ POVAZE OBSAHU

UKLÁDANÝCH INFORMACÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto podmínky (dále jen „podmínky“) upravují doporučený postup při informování obchodní společnosti Lokama BT s. r. o., se sídlem Františka Malíka 965/20, 434 01, Most, IČ: 07925573, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 309983 (dále jen „poskytovatel“) o protiprávní povaze obsahu informací ukládaných třetími osobami (dále jen „uživatel“) na webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese prehrajto.cz (dále jen „webová stránka“), a to ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

2. OZNÁMENÍ POSKYTOVATELI

2.1. Oznámení o protiprávní povaze obsahu informací uložených uživatelem na webovou stránku (dále jen „oznámení“) zasílá oznamovatel poskytovateli v textové podobě,  skrze následující formulář na konci textu.

2.2. Oznámení obsahuje následující údaje:

2.2.1. řádnou specifikaci osoby, která oznámení činí (dále jen oznamovatel“), včetně kontaktních údajů oznamovatele;

2.2.2. pokud oznamovatel není přímo osobou, do jejíchž práv mělo být uložením informací na webovou stránku uživatelem zasaženo (dále jen „nositel práv“), také informace o (právním) vztahu mezi oznamovatelem a nositelem práv;

2.2.3. informace o umístění souboru obsahujícím protiprávní informace na webové stránce, včetně přesné internetové adresy umístění takového souboru;

2.2.4. podrobné vysvětlení, z jakého důvodu se oznamovatel domnívá, že uložením informací na webovou stránku uživatelem došlo k zásahu do práv nositele práv, přičemž pokud se oznamovatel domnívá, že uložením informací na webovou stránku uživatelem došlo k zásahu do práv k předmětu chráněných autorským právem, také specifikaci předmětu chráněného autorským právem, do kterého mělo být uživatelem zasaženo;

2.2.5. informace a důkazy dokládající tvrzení oznamovatele, že uložením obsahu na webovou stránku uživatelem došlo k zásahu do práv nositele práv;

2.2.6. případně další relevantní informace umožňující poskytovateli posoudit právní stav ve vztahu k obsahu uloženému uživatelem, o kterém se oznamovatel domnívá, že jehouložením na webovou stránku došlo či dochází k zásahu do práv nositele práv.

2.3. Oznámení obsahuje také následující prohlášení oznamovatele. Oznamovatel tímto prohlašuje, že informace uvedené v oznámení jsou pravdivé a úplné a že žádnou důležitou skutečnost poskytovateli nezamlčel. Oznamovatel tímto prohlašuje, že přijímá odpovědnost za to, že informace poskytnuté poskytovateli v rámci oznámení jsou pravdivé a úplné a že žádnou důležitou skutečnost poskytovateli nezamlčel.

2.4. Poskytovatel může po oznamovateli kdykoliv vyžadovat poskytnutí i dalších doplňujících informací souvisejících s oznámením oznamovatele.

3. ODPOVĚDNOST OZNAMOVATELE

3.1. Oznamovatel nese odpovědnost za újmu způsobenou poskytovateli či újmu způsobenou uživateli pro případ, že informace uvedené v oznámení budou nesprávné, nepravdivé či neúplné, a to v souladu a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.

V Praze dne 2.5.2023

Lokama BT s. r. o.

Přihlášení

Registrace

Výhody premium účtu

 • Přehrání videí přímo v prohlížeči
 • Získáte přístup ke všem videím bez omezení
 • Vysoká kvalita videí v HD
 • 100% bez reklam

Zapomenuté heslo

Pro pokračování aktivujte PREMIUM

Získáte neomezené sledování a stahování 24 hodin denně, 365 dní v roce

S PREMIUM účtem ušetříte a získáte spoustu výhod

SLEDOVÁNÍ

 • Neomezený počet videí
 • Přehrávání v hd kvalitě
 • Žádné reklamy

STAHOVÁNÍ

 • Neomezený počet souborů
 • Neomezený počet download slotů
 • Podpora velkých souborů

RYCHLOST

 • Neomezená
 • Stahuj co můžeš
 • 24 hodin denně, 365 dní v roce
Pro pokračování se prosím zaregistrujte

Nezabere to ani minutu!

Výhody registrace

 • Přehrání videí přímo v prohlížeči
 • Získáte přístup ke všem videím bez omezení
 • Vysoká kvalita videí v HD
 • 100% bez reklam

Máte už u nás účet? Přihlaste se Máte už u nás účet? Přihlaste se

Po aktivaci začne odpočítávání času. Aktivaci můžeš provést i později.

Zavřít, aktivovat později

Další premium zdarma si můžete aktivovat dvě hodiny po předchozím.
Zkuste to znovu za

Výhody PREMIUM účtu

Aktivujte si PREMIUM účet a získejte možnost přehrávat nebo stahovat
všechny soubory bez omezení a kreditu!

 • JE TO VÝHODNÉ A BEZ ODEČTU KREDITŮ Neplatíte žádné kredity podle velikostí dat nebo za stažení
 • PŘEHRÁVÁNÍ NEBO STAŽENÍ BEZ LIMITU Přehrávejte nebo stahujte tolik, kolik chcete. Žádné limity
 • PŘEHRÁVÁNÍ PŘÍMO V PROHLÍŽEČI Podpora vysokého FULL HD rozlišení
 • PODPORA VELKÝCH SOUBORŮ Stahovat nebo přehrávat můžete soubory o velikosti až 20 GB
 • NEOMEZENÁ RYCHLOST Žádné omezování rychlosti přehrávání nebo stahování
 • ŽÁDNÉ OTRAVUJÍCÍ REKLAMY
  Vše je u nás bez reklam, ty na webu nikdy neuvidíte

Opakované předplatné je momentálně aktivní

Předplatné se vám momentálně automaticky prodlužuje díky opakované platbě. Pokud chcete změnit druh (délku) opakovaného předplatného, pokračujte kliknutím na tlačítko níže.